Contact

Neem contact op met brokersrecomendados.com via hun contactformulier: https://brokersrecomendados.com/contacto/

Gebruiksvoorwaarden

De gebruiker stemt ermee in de op Brokersrecomendados.com aangeboden diensten op wettige wijze te gebruiken, zonder de rechten en belangen van derden te schaden, en zonder het normale gebruik van de diensten, computerapparatuur, documenten, bestanden en alle inhoud die is opgeslagen op Brokersrecomendados.com of op externe servers die zijn gekoppeld vanaf Brokersrecomendados.com.

Het is de gebruiker verboden om Brokersrecomendados.com te gebruiken voor de volgende doeleinden:
a) Promoot websites via spam.
b) Voer commerciële campagnes uit, zelfs als de gepromote site geen directe reclame bevat.
c) Berichten publiceren met vals, lasterlijk, beledigend of schadelijk nieuws richting derden.

De gebruiker mag niet meerdere gebruikersaccounts aanmaken.

De gebruiker is verplicht de vastgestelde deelnameregels te respecteren. Het niet naleven van de gebruiksvoorwaarden kan leiden tot het blokkeren van het gebruikersaccount, het verwijderen en/of bewerken van de aanstootgevende inhoud en het nemen van andere passende maatregelen.

Berichten en opmerkingen die vrijwillig door gebruikers zijn ingediend voor publicatie op de website, worden openlijk en openbaar op de website gepubliceerd. Door dergelijke berichten te verzenden, verklaart de gebruiker deze aspecten te kennen en ervoor te zorgen dat hij over de nodige autorisaties, toestemmingen en licenties beschikt voor publicatie ervan. Deze berichten zijn gerelateerd aan de opmerkingen van andere gebruikers. In het geval dat een gebruiker de verwijdering van zijn berichten op het forum aanvraagt, zal Brokersrecomendados.com overgaan tot het anonimiseren, maar zal de inhoud van het bericht of de geplaatste berichten niet verwijderen. De beheerders van Brokersrecomendados.com kunnen deze gegevens bewaren om de consistentie van de gepubliceerde informatie en de door alle gebruikers gegenereerde inhoud te behouden.

Intellectuele en industriële eigendom

De gebruiker erkent dat alle elementen van Brokersrecomendados.com, evenals elk van de diensten die via genoemde website worden aangeboden, de informatie en het materiaal daarin, de structuur, selectie, rangschikking en presentatie van de inhoud, en de computerprogramma's die in verband met met de website, worden beschermd door intellectuele en industriële eigendomsrechten van Brokersrecomendados.com of derden.

Tenzij u de voorafgaande schriftelijke toestemming van Brokersrecomendados.com of de corresponderende derde rechthebbenden heeft, of tenzij het wettelijk is toegestaan, mag de gebruiker de inhoud niet reproduceren, transformeren, wijzigen, demonteren, reverse-engineeren, distribueren, verhuren, uitlenen, beschikbaar stellen of toegang verlenen aan het publiek, via welke vorm van openbare communicatie dan ook, geen van de hierboven genoemde elementen.

Het is met name ten strengste verboden om de teksten, afbeeldingen, publicaties en andere elementen in dit platform te gebruiken voor opname, geheel of gedeeltelijk, op andere websites buiten het platform, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Brokersrecomendados.com.

De gebruiker dient zich te onthouden van het verwijderen van de identificerende tekens van de intellectuele, industriële of andere eigendomsrechten van Brokersrecomendados.com of derden die op het platform en in elk van de via het platform aangeboden diensten voorkomen. Evenzo moet de gebruiker zich onthouden van het ontwijken of manipuleren van enig technisch apparaat dat door het bedrijf of door derden is opgezet, hetzij op het platform, in een van de diensten of in enig materiaal, element of informatie die via het platform is verkregen, om uw rechten te beschermen .

Uitsluiting van garanties en aansprakelijkheid

De beheerders van Brokersrecomendados.com bieden geen enkele garantie met betrekking tot de wettigheid, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, volledigheid, tijdigheid en bruikbaarheid van de inhoud die op de site wordt gepubliceerd.

Het plaatsen van hyperlinks, links of uitwisselingen impliceert op geen enkele manier het bestaan ​​van relaties tussen de beheerders van Brokersrecomendados.com en de eigenaars van de websites waarmee deze links tot stand zijn gebracht, noch de aanvaarding en goedkeuring van hun inhoud of diensten.

De beheerders van Brokersrecomendados.com aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor de websites waarnaar op deze site wordt verwezen en hebben niet de capaciteit om te controleren of er internetsites tussen verschijnen waarvan de inhoud illegaal, onwettig, in strijd met de goede zeden of goede gewoonten of ongepast is. . Daarom moet de gebruiker uiterst voorzichtig zijn bij het evalueren en gebruiken van de informatie, inhoud en diensten die beschikbaar zijn op de gelinkte sites.

De beheerders van Brokersrecomendados.com sluiten alle verantwoordelijkheid uit voor de berichten, evaluaties, nieuws en informatie die door gebruikers en derden worden gepubliceerd, waarbij alleen gebruikers of derden verantwoordelijk zijn voor de genoemde inhoud.

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de wijzigingen aan te brengen die het nodig acht in de Algemene Gebruiksvoorwaarden, evenals in de eventuele bijzondere voorwaarden (indien van toepassing) indien dit noodzakelijk wordt geacht.

Over de auteur: Aanbevolenbrokers.com